Leveringssikkerhed

 

Leveringssikkerhed er et udtryk for nettets evne til at levere strøm til kunderne. Leveringssikkerheden udtrykkes normalt ved hjælp afbrudshyppighed og afbrudsvarighed eller som en estimeret manglende leverance (ILE, ikke-leveret energi).

I Danmark må en gennemnitskunde normalt forvente at blive afbrudt ca. en gang hvert andet år. Dette overgås formentlig kun af Holland. Årsagen til at leveringssikkerheden i netop disse to lande er så god, skal findes i den høje grad af kabellægning. Kabelnet er ikke er så følsomme overfor vejrliget som luftledningsnet, og risikoen for fejl og dermed afbrud er dermed generelt mindre.  

 

 

 

Morten Møller Jensen © 2007

www.mollerjensen.eu